Engelse landschapstijl

Eigenlijk past de titel niet bij het hele erf. Het voorerf  is sober en in de stijl van een typisch  Drents boerenerf. Het achtererf daarentegen is meer in  Engelse landschapsstijl ontworpen. Opdrachtgever en wensen: In 1997 kochten  de bewoners een verwaarloosde boerderij op 2 ha grond in Lhee. Het erf bestond uit een uit de kluiten gegroeide tuin met rondom houtsingels, die in de tijd van de ruilverkaveling waren aangeplant. De familie  had enkele specifieke wensen waar rekening mee gehouden moesten worden, zoals een grote vijver, een ‘Japanse hoek’, een kruidentuin en genieten van de ‘oude dag ‘. De opdrachtgever wilde zelf gedeeltelijk het onderhoud gaan doen. Verder stonden er natuurlijk veel waardevolle bomen en elementen in die mee moesten in het ontwerp. Voorstellen: We hebben gemeend de voorzijde als een sober erf te moeten inrichten uit respect voor de prachtige, typische Drentse omgeving. De bestrating en het parkeren is in stijl met Drentse veldkeien en oude klinkers. Verder is er een moestuintje en een wagenschuur gerealiseerd. Achter hebben we eerst flink in de houtsingels gekapt en keuzes gemaakt welke bomen we tot wasdom wilden laten komen. We hebben doorkijkjes naar het prachtig omliggende landschap gemaakt en een eigentijdse landelijke tuin ontworpen met diverse kamers: een terras bij de boerderij, een overkapping en een Japanse tuin (hoek). Alles met elkaar verbonden door een strak glooiend grasveld en paden van halfverharding die hier en daar door de boswallen en langs robuuste borders lopen. Het is een zeer ‘groene tuin’ geworden waarin een grote variatie aan beplanting staat, die niet alleen dient als sierwaarde voor de bewoners maar ook nog eens bijdraagt aan de biodiversiteit van de tuin. Veel vogelsoorten en andere fauna vinden we terug op het erf. De tuin heeft zich in de 10 jaar dat hij oud is al ruim bewezen. De bewoners genieten elke dag van deze plek. De tuin was in het jaar 2015 genomineerd voor ‘Tuin van het jaar’. Terug naar overzicht