Ons buro

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes kan terugvallen op een zeer ruime ervaring op het gebied van het inrichten van groene ruimtes in de ruimste zin van het woord. In 2023 vierde Reuvers Buro voor Groene Ruimtes zijn 30jarig bestaan.  Met drie medewerkers: Wilfried, Roely Reuvers en René Lanting, is het buro klein en slagvaardig en is “goed in ontwerp” al 30 jaar het motto. 

Visie

In al onze projecten staan de gebruikers (mens en dier) centraal in een landschap waarvan tevens de geschiedenis meestal het uitgangspunt is voor nieuwe plannen.
Kortom een tijdloos plan gedragen door de bewoners van nu en later.

Creatieve oplossingen in combinatie met een flinke dosis vakkennis staan borg voor een planmatige aanpak tot in detail uitgewerkt in verband met de technische uitvoering.
Onze ideeën zijn niet alleen leuk op papier, maar ook realistisch en goed uitvoerbaar!

Terugblik

untitled

In 1993 was het zover: uit een gezin van ondernemers en middenstanders volgde Wilfried zijn hart. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij zegde zijn baan op als project-werkvoorbereider bij een middelgroot hoveniersbedrijf en sprong in het diepe met een tuinontwerpbureau met een kantoor aan huis aan de Aelderstraat. Het was een slechte tijd om te beginnen. Door een tekort aan ontwerpwerk werd in het begin ook de aanleg erbij gedaan. Maar de combinatie van vakkennis en creativiteit wierp al gauw zijn vruchten af. Andere bedrijven werden benaderd en overtuigd dat ze beter het ontwerp en tekenwerk konden laten doen door een specialist. Ze kregen niet alleen een goed plan maar ook een goed ontwerp wat ook meer omzet opleverde. En als praktijkman had Wilfried een goede click met de hoveniers.

Al gauw zegde Roely, zijn vrouw, ook haar baan op om het bedrijf te ondersteunen met haar kennis. Samen legden ze in drie jaar een goed fundament om door te groeien.

In 1995 werd een nieuw kantoor gebouwd aan de rand van Oud-Aalden. Hierdoor kon uitbreiding qua personeel plaats vinden. Boukje trad in dienst en al ruim 15 jaar ontwerpt, tekent en illustreert ze inmiddels bij Tuinontwerpbureau Wilfried Reuvers.

Recente ontwikkelingen

Het ontwerpbureau houdt zich allang niet meer alleen bezig met tuin en landschap. Mede daarom is de naam veranderd in Buro voor Groene Ruimtes. Deze naam omvat meer de actuele werkzaamheden.

Professionalisering is belangrijk voor continuïteit en kwaliteit in de groene sector. Als Buro zijn we dagelijks bezig om ons verder te ontwikkelen (studie, onderzoek) op gebied van creativiteit, slagvaardigheid, beplantingen en natuurontwikkeling. Steeds wordt gekeken hoe processen en werkwijzen kunnen worden verbeterd en op zo goed mogelijke wijze te voldoen aan de wensen van de diverse opdrachtgevers. Duurzaamheid en ecologie zijn zaken die bij ons team als een rode draad door alle processen lopen.

Inmiddels is Jennifer ook aan het personeelsbestand toegevoegd. Met haar frisse kijk en nieuwe aanpak is ze een goede aanvulling en kan het Buro nog meer disciplines aan.

Buitengewoon

Wat niet is veranderd in de loop der jaren is onze focus op de klant. “We ontwerpen voor de gebruikers” Creatief zijn en altijd klaar staan voor je opdrachtgevers, snel en slagvaardig handelen waardoor we nog steeds weinig vernemen van de crisis… En dat maakt ons buitengewoon.

20 jaar Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

1993 De grote stap is gemaakt. In navolging van zijn broers en zussen is Wilfried Reuvers een eigen zaak begonnen: een tuinontwerpburo. In die tijd een vrij uniek concept met ogenschijnlijk smalle basis. En dat in een tijd waarin de nationale economie er niet best voor stond. Gelukkig hadden enkele hoveniersbedrijven meteen interesse, aangevuld met vele particulieren en de start was gemaakt!
1995 Door het toegenomen aanbod van werk is echtgenote Roely ook in de zaak gekomen (fulltime) voor ondersteunende werkzaamheden. In dit jaar was de opening van het nieuw gebouwde kantoorpand in “oude stijl” in het oud Saksische dorp Oud – Aalden, omgeven door een kijktuin/landschap van 1ha.
1996 Het eerste personeelslid Boukje Toussaint werd aangenomen na een stage van enkele maanden.
2003 Naamsverandering in Buro voor Groene Ruimtes, de enige goede benaming voor de werkzaamheden. Het werk bestaat al lang niet meer uit het ontwerpen van particuliere tuinen maar is inmiddels veel grootschaliger. Parken, groene ruimtes in woonwijken, (her-) bestemmingsplannen voor boerenbedrijven en kleinschalige natuurinrichting behoren nu ook tot het pakket.
2006 Ondersteuning door 2 freelance ontwerpers/CAD tekenaars Melle en René, beide studenten aan Van Hall Larenstein, Hogeschool voor landschapsinrichting.
2007 Inmiddels een klantenkring opgebouwd met 14 middelgrote hoveniersbedrijven, projectontwikkelaars, gemeentes, scholen en andere instellingen.
2009 10e jubileum Studieclub Frederiksoord, Wilfried als ex Tuinhaas is samen met enkele oud docenten van MTS Frederiksoord al 10 jaar druk in de weer om vakgenoten bij te scholen met de nodige vakkennis. Lees een artikel over de studieclub
2011 Toetreding SAR
Doordat we ons zorgen maken over het groene onderwijs, zijn we toegetreden tot de School Advies Raad voor het groene onderwijs. Op deze wijze proberen we met onze ervaringen een steentje bij te dragen om weer meer mensen enthousiast te maken voor het groene vak en natuurlijk het onderwijs zelf te verbeteren.

Open Tuin

Wij nodigen u graag uit om een bezoek te brengen aan ons idyllisch gelegen kantoor/ontvangstruimte te Oud-Aalden.

Lees meer…