Landschappelijke inpassing agrarische nieuwbouw

Er werd en wordt nog steeds enorm geïnvesteerd in de veeteelt. Vele nieuwe stallen en schuren worden gebouwd in ons prachtige Drentse, Groningse, Twentse en Friese landschap. Om een goede verankering tussen gebouwen en landschap te waarborgen, verlangen gemeentes tegenwoordig vaak een landschappelijke inpassing van het boeren erf.

De wijze van aanpak hangt af van vele zaken. Als de nieuwbouw op een locatie van hoge landschappelijke waarde gerealiseerd wordt, dan zal er een landschapsplan moeten komen met analyses, keuzes en motivatie hoe de inpassing doorgevoerd gaat worden. Soms volstaat een wat eenvoudiger erfinrichtingsplan.

Het is een boeiende uitdagingen om enerzijds de argrariër een functioneel en werkbaar erf te bieden en aan de andere kant als vakman een verantwoorde inpassing te realiseren met respect voor het bestaande landschap.

Terug naar overzicht