Landschapstuin

Aan de rand van Hardenberg tussen het kanaal en de beek is een prachtige, glooiende landschapstuin ontworpen en aangelegd. De waterpartij heeft een verbinding met de achterliggende beek. De beek is als het ware het erf opgetrokken. De streekeigen beplanting en de flauwe oevers, ingezaaid met speciaal kruidenmengsel hebben ertoe bijgedragen dat de nieuwe tuin prachtig is ingepast in het landschap. De akkers zijn omgevormd tot bloemrijke graslanden en dierenweides.

Terug naar overzicht