Opening nieuwbouw Moderna Hardenberg

Wij als Buro hebben niet alleen in opdracht van firma Hop de plannen ontworpen en uitgedacht maar zijn ook nou betrokken geweest bij de uiteindelijke uitvoering.

Nieuwe kansen voor flora en fauna

In samenwerking met een ecoloog en Wilfried is op een voormalige akker met geringe ecologische waarde een nieuw fraai landschap ontworpen en aangelegd. Een terrein met verhoogde natuurlijke waarde, dit alles met als doel nieuwe kansen te creëren voor flora en fauna. De nieuwbouw van Moderna is prachtig ingepast in de omgeving met streek eigen bosschages, een geslaagde overgang en inpassing naar het omliggende landschap. Door het gras en de bloemenweides vanaf de waterpartij door te laten lopen het terrein op, en een groene (bos/bomen) verbinding te maken met het naast en achterliggende terrein, ontstaat een goede versmelting met het landschap, die niet alleen visueel maar ook ecologisch waardevol is. Door het aanleggen van zogenaamde stekelhagen en bosjes worden plaatsen gecreëerd waar vogels, egels en amfibieën kunnen schuilen, rusten en zich voortplanten. Door sommige stukken in te zaaien met streekeigen bloemen- en grasmengsels ontstaat een biotoop voor insecten. (Deze weides worden +/- 2x per jaar gemaaid) Het personeel krijgt met een “Rondje Moderna” de kans om in de pauze een kleine wandeling te maken in de omgeving.

Zie ook: